Altres processos

Servei de desbarbat

Per tal de millorar l’acabat de la peça, donar una estètica setinada i arrodonir les arestes tallants (eliminar la rebava), es pot passar la xapa per una desbarbadora. La desbarbadora és una màquina que raspalla la superfície superior de la peça, a fi d’arrancar una capa de dècimes de mil•límetre i homogeneïtzar l’acabat. METALL-LÒGIC compta tant amb desbarbadores de tub com de xapa.

El fet de disposar de maquinària de tall làser i una desbarbadora permet satinar, vibrar qualsevol peça i eliminar qualsevol imperfecció i ratllada.

Servei de roscat

El procés de crear un fil de rosca, tant a l’exterior d’un eix com a l’interior d’un forat. Per tal de roscar un forat a una mètrica determinada s’utilitza una eina anomenada mascle. En canvi, per generar un fil de rosca a un eix o massís rodó s’utilitza una filera. Les roscadores, o màquines que donen parell de força a l’eina, s’anomenen roscadores.

Servei de tornejat

Procediment que permet mecanitzar roscar, tallar, aixamfranar, foradar, cilindrar i entallar cossos de revolució. Entre els processos més utilitzats es diferencien el cilindratge, el mandrinat i el roscat d’acoblaments, posicionadors i perns.

Processos de fabricació

Fresadora

Serveis de mecanització

Una fresadora és una màquina utilitzada per modificar la geometria de peces massisses, donar-les-hi plenitud, mecanitzar un engranatge per mitjà d’una eina de forma, ranurar, fer caixeres i forats cecs (amb l’avanç tecnològic, el fresat permet obtenir una gran quantitat de superfícies complexes gràcies a l’automatització CNC i una llibertat de fins a sis eixos)

Trepanatge

Serveis de mecanització

Per tal de realitzar forats de diàmetre precís tant en xapa (en menor mesura) com en massís s’utilitza el trepant. A diferència del tall làser i punxonat, no hi ha restricció de gruix. Per tal de realitzar forats petits en xapa gruixuda (normalment de diàmetre inferior al gruix de la xapa) s’utilitza el làser per tallar el contorn i per marcar (gravar) el centre dels forats, que posteriorment es mecanitzaran.

Roscatge

Oferim serveis de desbarbat i roscat post-tall làser.

El fet de disposar de roscadores pneumàtiques i hidràuliques permet oferir un servei complentari i ràpid.

Soldadura

Disposem d'un equip de més de 20 operaris soldadors homologats amb més de 15 anys d'experiència.

Estem especialitzats en soldadura TIG i MIG-MAG.